1914

Год заснавання

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ МАКСІМА ТАНКА

Магістратура

 

magistratura

 

Навучанне ў магістратуры ўключае:

паглыбленне агульнанавуковых ведаў і ведаў у абранай галіне навукі;

паглыбленае вывучэнне дысцыплін прафесійнай падрыхтоўкі;

цыкл кандыдацкіх экзаменаў (для спецыяльнасцей, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы, фарміруюць веды, уменні і навыкі навукова-педагагічнай і навукова-даследчай работы) па дысцыплінах: філасофія і метадалогія навукі, замежная мова; дыферэнцаванага кандыдацкага заліку (асновы інфармацыйных тэхналогій);

сістэматызацыю і абагульненне атрыманых вынікаў з мэтай падрыхтоўкі і абароны дысертацыі магістра.