1914

Год заснавання

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ МАКСІМА ТАНКА

Выніковая атэстацыя

 

Выніковай атэстацыі асоб, якія атрымліваюць паслявузаўскую адукацыю

Пры завяршэнні засваення зместу адукацыйных праграм паслявузаўскай адукацыі аспіранты (дактаранты, суіскальнікі) праходзяць выніковую атэстацыю.

Выніковая атэстацыя праводзiцца не пазней чым за дзесяць дзён да заканчэння тэрміну атрымання адукацыі пасля ВНУ.

Выніковая атэстацыя аспірантаў (дактарантаў, сушукальнікаў) праводзіцца ў форме справаздачы аспіранта (дактаранта, суіскальніка) аб выкананні індывідуальнага плана работы і ажыццяўляецца дзяржаўнай атэстацыйнай камісіяй.

Выніковая атэстацыя суіскальнікаў, залічаных ў аспірантуру для здачы кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах, праводзіцца ў форме кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах.

Калі аспірант (дактарант, суіскальнік) у межах тэрміну атрымання адукацыі пасля ВНУ падрыхтаваў дысертацыю і аформіў яе ў адпаведнасцi з устаноўленымi патрабаваннямi, яго выніковая атэстацыя ажыццяўляецца ў форме папярэдняй экспертызы дысертацыі ў адпаведнасці з кіраўніком 4 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь . Пры гэтым яго выніковая атэстацыя ажыццяўляецца датэрмінова ў месячны тэрмін з дня падачы заявы на імя кіраўніка ўстановы адукацыі пасля ВНУ.

Не пазней чым за дзесяць дзён да даты правядзення выніковай атэстацыі аспірант (дактарант, суіскальнік) уяўляе сакратару дзяржаўнай атэстацыйнай камісіі пісьмовы справаздачу аб выкананні індывідуальнага плана работы з даданнем матэрыялаў, якія адлюстроўваюць паўнату выканання запланаванага аб'ёму навуковых даследаванняў, абагульнення атрыманых вынікаў і іх выкладання ў апублікаваных артыкулах і (або) рукапісах артыкулаў, накіраваных да друку, спецыяльнай рукапісы дысертацыі (пры яе наяўнасці) або яе асобных структурных элементаў, а таксама адклікання навуковага кіраўніка (навуковага кансультанта) навучэнца (пры яго наяўнасці).

Эксперт, прызначаны старшынёй дзяржаўнай атэстацыйнай камісіі з ліку яе членаў, на падставе аналізу прадстаўленых матэрыялаў рыхтуе праект заключэння дзяржаўнай атэстацыйнай камісіі, які змяшчае:

звесткі аб паспяховасці засваення зместу адукацыйнай праграмы аспірантуры, дактарантуры;

выснову пра магчымасць прадстаўлення падрыхтаванай дысертацыі да папярэдняй экспертызы альбо завяршэння яе выканання і прадстаўлення да абароны на працягу трох гадоў пасля заканчэння навучання.

Дзяржаўная атэстацыйная камісія па выніках сумоўя з аспірантам (дактарант, суіскальнікам), выступы навуковага кіраўніка (навуковага кансультанта) навучэнца (пры яго наяўнасці) і абмеркавання праекта заключэння, прадстаўленага экспертам, прымае рашэнне аб зацвярджэнні або нямоцныя справаздачы аб выкананні індывідуальнага плана работы. На падставе гэтага рашэння дзяржаўная атэстацыйная камісія выдае заключэнне аб выніках асваення адукацыйнай праграмы аспірантуры, дактарантуры па форме, зацверджанай Міністэрствам адукацыі, адзін асобнік якога выдаецца аспіранту (дактарантам, суіскальніку), а другі захоўваецца ў яго асабістай справе. Пры гэтым асобам, якія паспяхова завяршылі навучанне ў аспірантуры, атэстацыйнай камісіяй прысвойваецца навуковая кваліфікацыя «Даследчык», а установай адукацыі пасля ВНУ выдаецца дыплом даследчыка. Замежным грамадзянам па іх заяве выдаецца дыплом даследчыка на рускай, беларускай, англійскай, французскай ці іспанскай мове па іх выбару.

 

Памятка па выніковай атэстацыі аспірантаў-выпускнікоў (дактарантаў, саіскальнікаў)

У дапамогу сакратару ДАК

ПРАЕКТ ЗАКЛЮЧЭННЯ