1914

Год заснавання

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ МАКСІМА ТАНКА

Часопіс "Весці БДПУ"

1назва журнала

 

2Загад стварэння VESTI

 

 4цель журнала бел

 

5

 

Патрабаванні

да

артыкулаў

 6

Электронны

архіў

часопіса

 

 

 Часопіс выдаецца ў трох серыях: 

 

«Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія».
Пасведчанне № 1353 ад 06.05.2010 г. Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Індэксы: 74806 – для фізічных асоб;
748062 – для юрыдычных асоб.

У адпаведнасцi з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камiсii ад 02.02.2011 г. № 26 часопiс «Весцi БДПУ. Серыя 1» уключаны ў Пералiк навуковых выданняў Рэспублiкi Беларусь для апублiкавання вынiкаў дысертацыйных даследаванняў па

 • педагагiчных,
 • псiхалагiчных,
 • фiлалагiчных навуках.

 

«Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія».
№ 1, 3 па навуковых кірунках «Паліталогія», «Сацыялогія», «Эканоміка»,
 № 2, 4 па навуковых кірунках
«Гісторыя», «Філасофія», «Культуралогія».
Пасведчанне № 1354 ад 06.05.2010 г. Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Індэксы: 74816 – для фізічных асоб;
748162 – для юрыдычных асоб.

У адпаведнасцi з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камiсii ад 02.02.2011 г. № 26 часопiс «Весцi БДПУ. Серыя 2» уключаны ў Пералiк навуковых выданняў Рэспублiкi Беларусь для апублiкавання вынiкаў дысертацыйных даследаванняў па

 • гістарычных,
 • культуралагічных,
 • палітычных,
 • сацыяльных,
 • філасофскіх,
 • эканамічных (эканамічная тэорыя) навуках.

 

«Весці БДПУ. Серыя 3. Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія».
№ 1, 3 па навуковых кірунках «Інфарматыка. Геаграфія. Біялогія»,
№ 2, 4 па навуковых кірунках
«Фізіка. Матэматыка. Методыка выкладання».
Пасведчанне № 1355 ад 06.05.2010 г. Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Індэксы: 74832 – для фізічных асоб;
748322 – для юрыдычных асоб.

У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 02.02.2011 г. № 26 часопіс «Весці БДПУ. Серыя 3» уключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па

 • біялагічных,
 • геаграфічных,
 • педагагічных (тэорыя і методыка навучання матэматыцы, фізіцы, інфарматыцы),
 • тэхнічных (інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне),
 • фізіка-матэматычных (матэматыка, оптыка, фізіка кандэнсаванага стану) навуках.

 

7vesti podpiska